Amnesty International Brnoamnesty-logo

Místní skupina Amnesty International v Brně funguje od jara roku 1999. Jejími dobrovolníky jsou převážně současní či bývalí studenti brněnských univerzit, ale i další. Po určitou dobu fungovaly v Brně dvě skupiny – „Brněnská skupina“ a „Šestá skupina“. V roce 2006 se obě skupiny spojily. Lidé z brněnské skupiny Amnesty International se v současné době věnují především urgentním akcím na obranu lidských práv, kampani za dodržování lidských práv v Číně, právům žen a vzdělávání k lidským právech.Svých cílů skupina dosahuje pořádáním kulturních akcí, e-mailových peticí, petičních stánků a infostánků, psaním dopisů na obranu obětí porušování lidských práv atd.

 

Liga lidských právliga-logo

Jsme nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. Naší vizí je spravedlivá, svobodná a angažovaná společnost pro všechny.

 

 

NaZeminazemi-logo

NaZemi je nevládní nezisková organizace, která hájí důstojné pracovní podmínky ve světě. Zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivuje jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. Činí tak prostřednictvím prosazování odpovědnosti firem, podpory fair trade a propagace globálního rozvojového vzdělávání, které přispívá k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí v jiných částech světa. NaZemi jej realizuje pomocí vzdělávacích materiálů, programů pro žáky a seminářů pro pedagogy, a to v oblasti formálního i neformálního vzdělávání.

 

 

nesehnuti-logoNESEHNUTÍ – NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ

Jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to, je potřeba je také řešit. Cílem všech našich aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe, a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. Fungujeme nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně nenásilnými prostředky.

 

Tři ocásciocasci-logo

Brněnská družstevní férová kavárna, ryzí cukrárna a veganské lentamente. Připravujeme kafe s přesahem i příběhem. Pečeme dle starých českých receptů i aktuálních cukrářských trendů. Vaříme veganské speciality a připravujeme soucitné variace na tradiční i exotickou kuchyni. Stavíme se za lidská práva, chceme informovanou a sebevědomou občanskou společnost a hledáme ekonomické alternativy, které slouží lidem víc, než penězům.

#fairtrade #bio #local #seasonal #vegan #hateFree #solidaritaJeNašíZbraní

 

Centrum pro lidská práva a demokratizaciclpd_logo

Centrum pro lidská práva a demokratizaci je nezávislou akademickou institucí, která sleduje lidská práva v Česku i zahraničí z odborného sociálněvědního a mezinárodněprávního pohledu. Centrum pořádá konference, vydává měsíční Bulletin, studie a policy papery a zajišťuje informování o lidských právech. Usiluje o nestranný odborný výzkum témat spojených s ochranou lidských práv.