Ve dnech 4. – 10. prosince 2017 se v Brně u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv uskuteční již XV. ročník festivalu Týden lidských práv. Jeho program, který upozorňuje na nedodržování lidských práv, k nám bude promlouvat nejen prostřednictvím přednášek a diskuzí, ale i formou filmových projekcí, tematického čtení, hudebních vystoupení, interaktivních workshopů či informačních stánků v kavárnách.

Cílem festivalu je upozornit na to, že i po 69 letech od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv jsou v řadě zemí lidská práva stále odsouvána na vedlejší kolej a nejsou samozřejmostí ani v České republice, a to jak ve veřejné tak i v osobní sféře. Chceme poukázat na skutečnost, že obrana lidských práv začíná na úrovni jednotlivce, v rámci každodenního života a že každý z nás má možnost ochraňovat lidská práva a to nejen ta svá.

Více o jednotlivých akcích se dočtete v podrobném programu.

Vstup na všechny akce zdarma.

Těšíme se na vás!

amnesty-logoliga-logo nazemi-logo nesehnuti-logo ocasci-logoclpd_logo